ARCHITECT

NIEUWBOUW

Gebouwen van Groot architectuur onderscheiden zich van de massa, doordat ze daadwerkelijk uniek zijn. Ieder mens is anders en heeft zijn set van behoeften anders geprioriteerd en dit vertaalt zich in een uniek ontwerp. 

Door de combinatie werken met houtbouw en de inzet van BIM zijn we in staat unieke hedendaagse architectuur te creëren van uitzonderlijke bouwtechnische kwaliteit. 

 

Door innovaties in bouwen met hout, leent hout zich uitstekend voor het off-site vervaardigen van woningen (maar ook kantoren of utiliteitsgebouwen). Door de natuurlijke eigenschappen van hout, wordt wonen in hout als zeer prettig ervaren. De grote vormvrijheid zorgt ervoor dat de mens zich niet hoeft te schikken naar een bouwsysteem, maar dat het systeem zich vormt naar de behoeften van de mens. Daarnaast levert bouwen met hout een positief effect op CO2 en stikstof.

VERBOUW

Naast nieuwbouw zijn er ook kleinschalige toepassingen in hout mogelijk bij bestaande bouw. Hierbij kan eenvoudig een uitbouw of opbouw gerealiseerd worden. Vaak is het mogelijk om deze in een keer te plaatsen en de hele bouw onder gecontroleerde omstandigheden in de werkplaats plaats te laten vinden. Hierdoor is korte bouwtijd en bouw van hoge kwaliteit gegarandeerd. Met verbouw is het dus mogelijk om uit te breiden en nieuwbouwkwaliteit te evenaren. 

KWALITEIT

Vier kwaliteiten in één ontwerp

Groot architectuur heeft vier kwaliteiten geformuleerd die tijdens het hele proces continue gemonitord worden, omdat ze een grote wisselwerking met elkaar hebben. Hierbij is het belangrijk is dat deze kwaliteiten in balans met elkaar blijven. Deze aanpak resulteert in een ontwerp van uitzonderlijke integrale kwaliteit.

INNOVATIE

'Connecting the dots' is een belangrijk principe. Ook ontwikkelingen buiten de sector zijn vaak een interessant en vormt in combinatie met bouwtechniek unieke next-gen architectuur.

DUURZAAMHEID

Gebouwen hebben de gewoonte er vaak langer te zijn dan waarvoor ze bedoeld zijn. Dit neemt een bepaalde verantwoordelheid met zich mee en deze gaan we niet uit de weg. Gebouwen van Groot architectuur hebben een positieve impact op de omgeving door materiaalgebruik en energieverbruik. 

GELUK

De mens staat in het ontwerp centraal. Geïnspireerd door denkwijzen van classicisten als Vitrivius tot modernisten als Le Corbusier, Mies van de Rohe en Hertzberger, het gaat het om het creëren van ruimte op een hedendaagse manier. Of het nu gaat om een woningen of andere functies: 

Het gebouw dient de mens.

SCHOONHEID

“When I am working on a problem, I never think about beauty........ but 
when I have finished, if the solution is not beautiful, I know it is 
wrong.”

R. Buckminster Fuller

 

WERKWIJZE

ONDERZOEK

De eerste stap is onderzoek van de locatie, omgeving en wensen en eisen van de opdrachtgever. Middels een intake wordt het programma van eisen, budget en planning vastgesteld en worden haalbaarheid en risico's in een vroeg stadium duidelijk.  

ONTWERP

Vervolgens start het ontwerpproces. Dit is een iteratief proces, waarbij het ontwerp regelmatig wordt teruggekoppeld met de opdrachtgever en aangepast naarmate voortschrijdend inzicht. Vergunningen worden aangevraagd en een geschikte aannemer uit het netwerk of omgeving wordt gecontracteerd. 

UITVOERING

Tijdens de uitvoering op werkplaats en op het werk wordt continue begeleiding gegeven door wekelijkse bouwvergaderingen en bezoek aan de bouwplaats. Hierdoor blijft alle kennis van begin tot eind gewaarborgd en staat garant voor een soepel bouwtrajact. 

 

DUURZAAM BOUWEN

Zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw geldt dat er behoefte is een meer energiebesparende oplossingen. In ons ontwerp wordt dit integraal meegenomen inclusief alle technische maatregelen. Ook zonder verbouwing kan het interessant zijn om uw huis te verduurzamen. Vanwege grote vraag hiernaar kunt u ook hier bij Groot architectuur terecht voor een advies op maat voor uw specifieke situatie en wensen. Hiervoor hebben we een methode ontwikkeld die alle mogelijkheden voor in kaart brengt en inzichtelijk maakt. Vaak is het mogelijk uw huis met enkele slimme ingrepen energieneutraal te maken met een realistische terugverdientijd.